Inschrijfformulier Bryx BowlingToernooi 18 Januari 2023
Inschrijven kan t/m 8 Januari.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam dispuut:___________________________________________________________________________
Naam contactpersoon:____________________________________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________________________________________
Emailadres:______________________________________________________________________________
IBAN:__________________________________________________________________________________
SAMEN KOMEN MET EEN ANDER DISPUUT?
Indien het dispuut samen met een ander dispuut het evenement zal bezoeken, zullen wij proberen de
teams van de disputen in dezelfde poule plaatsen, waardoor er tegen elkaar gebowld kan worden. Het
andere dispuut dient dan jullie dispuutsnaam op hun inschrijfformulier te vermelden. NB: het opgeven van
een dispuut geeft geen garantie tot samen plaatsing van disputen, gezien dit afhankelijk is van alle
inschrijvingen en poule-indelingen.
Wij willen samen komen met dispuut:________________________________________________________
Paraaf:______________
TICKETS
Aantal losse kaarten: __________________________ x 8 = ________
Aantal munten pre-order: __________________________ x 2,30 = ________
munten kunnen ingewisseld worden voor drankjes én eten (broodjes kroket/frikandel/kaassoufflé)
TOTAAL: ________
De aanbetaling à 45 dient z.s.m. maar in ieder geval binnen 2 weken na aanmelding per mail op de
rekening hieronder genoemd te worden overgeschreven om de aanmelding te vergelden. Het restant dient
overgemaakt te worden uiterlijk op 30 december. Bij aanmelding tussen 30 december en 8 januari dient
het volledige bedrag direct te worden overgemaakt om de aanmelding te vergelden. Mocht het evenement
onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt dit z.s.m. gecommuniceerd en zal restitutie van het
volledige betaalde bedrag plaatsvinden, uiterlijk op 25 januari 2023.
IBAN: NL98 INGB 0007 0612 14 t.n.v. NYNEVE, vermeld in de omschrijving minstens de dispuutsnaam.
Paraaf:______________
AANMELDING
Ingevulde formulieren dienen gemaild te worden naar bryxbowling@gmail.com. De inschrijving is voltooid
wanneer de aanbetaling voldaan is. Logischerwijs kan er uiteindelijk niet worden deelgenomen indien het
restant van het bedrag niet op tijd wordt overgemaakt. Inschrijven kan t/m 8 Januari.
Indien er meer bowlingteams worden aangemeld dan de capaciteit tijdens het evenement toelaat, dan
zullen er mogelijk teams worden uitgeloot. Mocht dit het geval zijn voor jullie inschrijving, dan wordt dit
uiterlijk 10 januari gecommuniceerd. Het eventueel teveel betaalde bedrag wordt uiterlijk 25 januari 2023
teruggestort op de hierboven vermelde rekening.
SCHADE
Gemaakte schade tijdens het evenement wordt verhaald op de schademaker dan wel schademakend
dispuut. Medewerkers zijn tijdens het evenement belet op schademakers en kunnen hier notities van
maken. Daarnaast kunnen beveiligingsbeelden worden ingezet om schademakers te identificeren. Bij
ondertekening van dit formulier gaat u hiermee akkoord.
HUISREGELS
Graag wijzen wij u erop dat tijdens het Bryx BowlingToernooi onze huisregels zullen gelden. Deze zijn terug
te vinden via www.nyneve.nl/bryx-bowlingtoernooi. Daarnaast kan er tijdens het evenement
beeldmateriaal worden gemaakt in de vorm van foto of video waar elke bezoeker mogelijk op kan staan.
Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie, website en sociale media.
VRAGEN
Bij vragen en/of problemen kunt u ons bereiken per mail: bryxbowling@gmail.com, door te bellen naar
Lauren: 06-15592152 of stuur een DM op Instagram: @bryxbowling.
AKKOORD
Plaats: Datum: Handtekening:
________________________ _________________________ ____________________________